Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej

Rury ciśnieniowe

Charakterystyka techniczna:

"Gamrat" S.A. produkuje rury z PVC-U dla trzech zakresów ciśnień roboczych: 0,6, 1,0 oraz 1,6 MPa. Rury ciśnieniowe produkowane są metodą wytłaczania z PVC z dodatkiem stabilizatorów, barwników i środków smarnych. Są barwy popielatej o gładkiej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej.

Produkowane są w dwóch typach: :

typ 100 - dla których w obliczeniach zależności ciśnienia od średnicy zewnętrznej rury i grubości ścianki przyjęto dopuszczalne naprężenia obwodowe w ściance równe 10 MPa (średnice 63 i 90 mm).
typ 125 - dla których w obliczeniach zależności ciśnienia od średnicy zewnętrznej rury i grubości ścianki przyjęto dopuszczalne naprężenia odwodowe w ściance równe 12,5 MPa (średnice powyżej 90 mm).

Rury o średnicy od 63 mm na jednym końcu posiadają uformowany kielich z rowkiem na uszczelkę gumową. Elementem łączącym i uszczelniającym jest uszczelka ze specjalnej gumy o profilowanym kształcie, którą umieszcza się w rowku kielicha. Złącze tego typu jest połączeniem rozłącznym, umożliwiającym wzajemne przesunięcie części rurociągu i kompensację wydłużeń. Rury z PVC-U można również łączyć z armaturą tradycyjną ( żeliwną, stalową ).

Temperatura stosowania rur wynosi max. 45oC. Dopuszczalne ciśnienie robocze maleje wraz ze wzrostem temperatury, dla której przeznaczona jest instalacja. Wartość współczynników przeliczeniowych ciśnienia nominalnego na robocze dla różnych zakresów temperatury wody podaje tabela.

Temperatura (oC) 20 25 30 35 40 45
Współczynnik "k" 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,63

Poniżej 0oC wzrasta kruchość rur. Rury posiadają atesty PZH zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej.

Łączenie na uszczelkę gumową

Po oczyszczaniu kielicha rury lub kształtki należy włożyć uszczelkę w suchy rowek kielicha częścią grubszą do tyłu. Dla ułatwienia można ją ścisnąć w ósemkę. Następnie należy oczyścić zewnętrzną stronę końca rury, smarując środkiem poślizgowym i dokonać połączeń przez wciśnięcie rury w kielich na odpowiednią głębokość. Dokładne dane dotyczące łączenia i układania rur zawiera instrukcja montażu.

Rury ciśnieniowe z PVC-U rodzaj "GW"

Gamrat S.A. są jedynym w Polsce producentem systemów rurowych z PVC-U rodzaju "GW", służących do budowy podziemnych przewodów i sieci na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Zmodyfikowanie głębokości kielicha, umożliwia zastosowanie rur i kształtek z PVC-U rodzaju "GW" na terenach podlegających wpływom deformacji ciągłej, o intensywności odpowiadającej IV kategorii terenu. Rury ciśnieniowe z PVC-U rodzaju "GW" stosuje się do budowy sieci wody pitnej oraz innych cieczy o ciśnieniu roboczym 0,6; 1,0 i 1,6 MPa w temperaturze 20oC. Niezależnie od ogólnych zalet, wyróżniających rury z tworzyw sztucznych spośród rur z innych materiałów, rurociągi wykonane z rur PVC-U rodzaju "GW" nie wymagają dodatkowych urządzeń kompensujących, koniecznych na terenach górniczych w wypadku innych rozwiązań konstrukcyjnych.

Standardowa montażowa długość rur dla wszystkich zakresów ciśnień roboczych wynosi L = 6 m + 0,02 m.
Ciśnienie nominalne jest to maksymalne ciśnienie robocze w temperaturze 20oC.

Dla średnic od 63 do 450 mm stosowana jest uszczelka elastomerowa z EPDM.

UWAGA: Przy montażu rurociągu rodzaj "GW" w zakresie średnic 160-450 mm, kierunek zakładania uszczelki odwrotny. Dla średnic 63-110 mm uszczelkę zakłada się w sposób tradycyjny.

UWAGA: Dla średnicy rur 500 i 630 mm stosowana jest uszczelka z wewnętrznym dzielonym pierścieniem rozprężnym, montowana fabrycznie. Montaż złączy w rurociągach ø160 - 450 mm układanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, różni się od montażu rurociągów tradycyjnych następującymi elementami: uszczelka umieszczana jest w rowku kielicha odwrotnie tj. zbieżnością do wewnątrz, a następnie do rowka wprowadzany jest pierścień oporowy z PVC-U.