Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej

Rury do gazu

"Gamrat" S.A. to krajowy lider w zakresie produkcji rur polietylenu. Od 30 lat upowszechniamy nową technologię wykonywania gazociągów z polietylenu. Wraz z rozwojem nowoczesnych technik i technologii, sukcesywnie rozwijamy i doskonalimy swoją bazę produkcyjną oraz zaplecze badawcze. Obecnie dysponujemy najnowszą technikę światową zarówno w zakresie wytwórstwa rur polietylenowych jak i możliwości prowadzenia prac badawczych oraz kontrolno-analityczne surowca i wyrobu gotowego. Linie produkcyjne są całkowicie zautomatyzowane, wyposażone w urządzenia do suszenia surowca, głowicę spiralną, filtr stopionego tworzywa, wanny chłodzące z regulacją przepływu i temperatury wody, wielo gąsienicowe odciągi zabezpieczające rury przed deformacją, i termiczne znakowanie.

Wszystkie te elementy zapewniają uzyskanie i utrzymanie optymalnych parametrów technologicznych, a tym samym gwarantują uzyskanie prawidłowej jakości rur na całej ich długości. Nasze linie produkcyjne oraz stosowane surowce renomowanych firm zachodnich zapewniają stałą standardową jakość rur PE zgodną z wymaganiami normy PN-EN-1555.

Właściwości

Produkowane w "Gamrat" S.A. rury z polietylenu, są przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych grupy I (GS) oraz grupy II (GZ), III (GPB), IV (GP) pod maksymalnym ciśnieniem roboczym 1,0 MPa. Rury Gamrat z PE mogą być stosowane do budowy i remontów sieci gazowych zarówno w miastach jak i osiedlach wiejskich. Rury szeregu SDR-11 wykonane z polietylenu klasy minimum PE 80 mogą być stosowane przy budowie i remontach sieci gazowych na terenach górniczych kategorii I-IV. Do produkcji rur Gamrat z PE przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych stosujemy polietylen PE 80 i PE 100*. Gęstość stosowanego polietylenu jest nie mniejsza niż 930 kg/m3. * Surowce dostarczają nam renomowane firmy zachodnie.

Oznakowanie

Rury Gamrat z PE znakuje się trwale napisem w kolorze czarnym.
GAMRAT - nazwa producenta,
ZN-G-3150 - obowiązująca norma,
GAZ - rura do rozprowadzania paliw gazowych,
010 - grupa wskaźnika płynięcia MFR,
PE-80 - typ surowca,
110 - średnica zewnętrzna,
10.0 - grubość ścianki,
98.04.09 - data produkcji rok, m-c, dzień,
SDR-11 - szereg *,
XXX - oznaczenie partii,
X - symbol brygady

* - SDR = D/g oznacza stosunek średnicy nominalnej rury "D" do grubości jej ścianki "g"

Rury Gamrat z PE o średnicy do 75 mm są zwijane w kręgi o średnicy wewnętrznej kręgu minimum 25 średnic zewnętrznych rury ("D"). Długość odcinka rury w kręgu zależy od średnicy rury i wynosi od 150 mb dla średnicy 75 mm do 500 mb dla średnicy 25 mm. Rury o średnicy od 90 mm wzwyż są cięte na odcinki 6 lub 12 mb. Sposób pakowania tj. w pakietach lub luzem oraz długości odcinków rur ( 6 lub 12 mb), można każdorazowo uzgodnić z Działem Sprzedaży. Końcówki rur są deklowane, co zabezpiecza je przed zabrudzeniem, a kręgi i wiązki są spinane taśmą.