Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej

Rury kanalizacyjne

Zalety rur kanalizacyjnych

  • znaczna odporność na działanie wielu substancji chemicznych;
  • całkowita odporność powierzchni zewnętrznych na korozyjne, destruktywne działanie wód gruntowych (nie wymagają stosowania powłok ochronnych);
  • gładkość wewnętrznej powierzchni, z czym wiąże się odporność na powstawanie wewnętrznych osadów, zatykanie przewodów jak też zmniejszenie oporów przepływu cieczy;
  • duża łatwość układania i montażu z uwagi na ich długość, niewielki ciężar i rodzaj złącz;
  • duża żywotność rur;
  • szczelność połączeń w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu zapewniająca ochronę środowiska jak również w zakresie infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów co wiąże się z ekonomiką budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków;
  • niski ciężar rur, kilkunastokrotnie razy mniejszy od substytutów (beton, kamionka, żeliwo);
  • duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie

Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych do bezciśnieniowego transportu ścieków. Temperatura przesyłanych ścieków:
- max - 60oC - dla średnic do 200 mm,
- max - 40oC - dla średnic powyżej 200 mm.

  • » w wykonaniu standardowym złącze kielichowe na wcisk (P,W);
  • na zamówienie rodzaj "K" do połączeń na klej w zakresie średnic 110 - 200 mm.

Rury kanalizacyjne z PVC-U do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych produkowane są w wersjach jako rury:
- jednorodne wg normy PNEN 1401-1
- warstwowe
z rdzeniem niespienionym (rura R.C)
z rdzeniem spienionym (rura S.C)
wg aprobaty technicznej AT/2001-02-1049-03

Połączenia

Na uszczelkę
Po oczyszczeniu kielicha rury lub kształtki należy w suchy rowek kielicha włożyć uszczelkę. Włożenie ułatwia ściśnięcie jej na kształt ósemki. Następnie należy oczyścić zewnętrzną stronę bosego końca rury, posmarować ją talkiem lub "SILPASTĄ R" dla zwiększenia poślizgu i dokonać połączenia przez wciśnięcie rury w kielich na odpowiednią głębokość. Dokładne dane dotyczące łączenia i układania rur zawierają instrukcje wymienione poniżej.

Klejone
Do klejenia rur PVC-U należy bezwzględnie użyć kleju agresywnego. Powierzchnie rur podlegające klejeniu odtłuszcza się chlorkiem metylu. Należy zwracać uwagę, aby powierzchnia przed nałożeniem kleju była sucha i czysta. Klej nakłada się za pomocą pędzla rozprowadzając go od najgłębszej powierzchni kielicha. Klej należy nakładać równomiernie. Cała operacja nakładania kleju nie powinna trwać dłużej niż 1 minutę. Po nałożeniu kleju dokonuje się połączenia przez wcisk łączonych elementów aż do oporu. Po połączeniu należy niezwłocznie wytrzeć wyciśnięty nadmiar klej. Przez 5 minut od wykonania połączenia nie można poruszać połączonych elementów.

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT szereg lekki "L" (SDR 51) SN2
Szereg lekki "L" (SDR 51) wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96
Rodzaj "K" - zakres produkcji Ø 160 - 200 mm
Rodzaj "P" - zakres produkcji Ø 160 - 630 mm

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT szereg średni "N" (SDR 41) SN4
Szereg średni "N" (SDR 41) wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96
Rodzaj "K" - zakres produkcji Ø 160 - 200 mm
Rodzaj "P" - zakres produkcji Ø 160 - 630 mm

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT szereg ciężki "S" (SDR 34) SN8
Szereg ciężki "S" (SDR 34) wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96
Rodzaj "K" - zakres produkcji Ø 110 -200 mm
Rodzaj "P" - zakres produkcji Ø 110 - 630 mm

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT szereg superciężki (SDR 29) SN12
Szereg superciężki (SDR 29) wg AT/2001-02-1049-03